Binary Graphics

Binary MCTA เครื่องตรวจข้อสอบอัจฉริยะ


Success Story #1

"บริษัทมีประวัติการขายที่ดี ไม่สร้างปัญหากวนใจ"

"โรงเรียนเจอปัญหาทิ้งงานเครื่องตรวจข้อสอบจากบริษัทหนึ่ง เราต้องการ พัฒนางานตรวจข้อสอบต่อตามแผน จึงทำการสรรหาใหม่ จากเดิมที่เคยดู ราคาเป็นหลัก เราดูประวัติและคุณสมบัติบริษัทผู้ขายเพิ่มขึ้น เช่น อายุงานของบริษัท ลูกค้าอ้างอิงที่พึงพอใจ ความเชี่ยวชาญในงานด้านนี้ การให้บริการหลังการขาย และ Binary MCTA ช่วยเราพัฒนางานได้สำเร็จ"

Success Story #2

"เจอผู้เชี่ยวชาญ เจอเทคโนโลยีโดนใจ สบายใจ"

"เราสนใจ Binary MCTA เพราะทีมงานให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเสถียรของระบบ ปรึกษาพูดคุยแล้วประทับใจ บริษัทมีทีมที่เชี่ยวชาญ เข้าใจงานด้านนี้โดยเฉพาะ เทคโนโลยีการตรวจข้อสอบโดนใจเรา การันตีเรื่องความเที่ยงตรง แม่นยำได้ แบบนี้ผู้ใช้สบายใจ"

Success Story #3

"ตรวจได้ต่อเนื่อง ระบบเสถียร ได้ผลลัพธ์งานดี"

"งานที่โรงเรียนต้องรับผิดชอบ คือ ตรวจกระดาษคำตอบ 100,000 แผ่น และประกาศผลสอบให้ได้ภายใน 1 อาทิตย์ ทางโรงเรียนวางเครื่องตรวจข้อสอบ 2 จุด ช่วยกันตรวจข้อสอบ 2 เครื่องพร้อมกัน ตรวจตั้งแต่ 8 โมงเช้า ต่อเนื่องถึง 6 โมงเย็น งานเสร็จตามกำหนดและได้ผลลัพธ์ของงานที่ดี"

Success Story #4

"ลดค่าใช้จ่าย จำนวนคน ขั้นตอนในการทำงาน"

"เมื่อก่อนหน่วยงานใช้คนช่วยกันตรวจขัอสอบ ต้องเกณฑ์คนมาตรวจประมาณ 500 คน Binary MCTA ทำให้เราใช้คนเพียง 10 คน เท่านั้นในการทำงาน จำนวนคนและเวลาในการตรวจลดลงมาก มีคนประจำเครื่องตรวจ 1 จุด คนช่วยตรวจสอบผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์อีก 3 เครื่อง คนอื่นๆ ช่วยดูแลขั้นตอน แกะลวดเย็บ เตรียมกระดาษคำตอบ จัดการง่ายและรวดเร็วขึ้นมาก"

Success Story อีกกว่า 200 เรื่องราว จากลูกค้าอ้างอิงทั่วประเทศไทย | ทีมงาน Binary MCTA พร้อมบริการและให้คำปรึกษาฟรีค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อทีมงาน 02 028 9438 E-mail Us

MCTAStep

คลิกชมสัมภาษณ์ แรงบันดาลใจในการวิจัยพัฒนา ประโยชน์และความสามารถของ Binary MCTA ผ่านรายการ "IT Eleven" ช่วง Software Society by SIPA

ลิงค์ชมสัมภาษณ์ หรือ
×

บริษัท ไบนารี กราฟิก เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งบริษัท มาจากการรวมตัวกันของทีมผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านประมวลผลภาพเอกสาร การบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

การวิจัยพัฒนาซอฟท์แวร์ขึ้นมา เน้นไปที่ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกซอฟท์แวร์ Binary MCTA การตรวจวิเคราะห์ข้อสอบ กลุ่มที่สอง คือซอฟท์แวร์ Binary IDES การอ่านแบบสอบถามอัตโนมัติ

Binary MCTA การตรวจวิเคราะห์ข้อสอบ เป็นนวัตกรรม ที่ผสมผสานความสามารถ 4 ด้าน เข้าด้วยกัน คือ

  • ความสามารถด้านการประมวลผลภาพ
  • ความสามารถด้านการจัดการเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง
  • กรรมวิธีในการประมวลผลข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จนทำให้ข้อมูลมีความเชื่อถือได้
  • กรรมวิธีในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

แรงบันดาลใจในการพัฒนา Binary MCTA เกิดจาก การมีโอกาสเข้าไปสัมผัสการวัดผลการเรียนรู้ในสมัยก่อน ซึ่งพบว่ามีความยุ่งยาก ทั้งเรื่องของการเตรียมข้อมูลเข้าระบบ ซอฟท์แวร์ที่ใช้ไม่สามารถใช้งานในระบบเล็กๆ ได้ จะต้องทำการประมวลผลที่สถาบันการศึกษาขนาดใหญ่หรือตามมหาวิทยาลัยเท่านั้น ปัญหาเรื่องรูปแบบที่ไม่ตอบสนองรูปแบบจำเพาะของความต้องการในสถาบันการศึกษาในสมัยนั้นได้

บริษัทฯ ทุ่มเทวิจัยพัฒนา Binary MCTA อย่างต่อเนื่องจนระบบมีความเสถียร แม่นยำ เรายังพัฒนา Binary MCTA เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อให้สามารถตอบคำถามได้ว่า ข้อสอบหรือแบบทดสอบชุดนี้ ในข้อสอบแต่ละข้อมีความยากง่ายยังไง บอกได้ว่าข้อสอบข้อนี้จะแยกแยะคนเก่งกะคนอ่อนออกจากได้หรือไม่ รวมถึงบอกได้ว่าในข้อสอบชุดนี้ มีระดับความเชื่อมั่นเป็นอย่างไร

Binary IDES การอ่านแบบสอบถามอัตโนมัติ เป็นการนำข้อมูลจากแบบสอบถาม เข้าระบบคอมพิวเตอร์ การพัฒนา Binary IDES เป็นผลสืบเนื่องต่อยอดมาจาก การตรวจวิเคราะห์ข้อสอบ Binary MCTA

ลักษณะการทำงานจะแตกต่างกับการตรวจข้อสอบของ Binary MCTA ในแง่ของการตรวจข้อสอบ ข้อคำถามแต่ละข้อ ผลลัพธ์ที่ได้ ต้องการเพียง ตอบถูกหรือผิด ในขณะที่ Binary IDES ไม่ได้ต้องการผลลัพธ์ถูกผิด แต่ต้องการข้อมูลดิบจากการเลือกตอบจากแบบฟอร์มแบบสอบถาม

เราใช้ Binary IDES ในการอ่านแบบสอบถาม ผลลัพธ์ที่ได้เราจะนำข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อไปประมวลต่อร่วมกับซอฟท์แวร์ประมวลผลทางด้านคณิตศาสตร์หรือสถิติ เช่น Microsoft Excel หรือ SPSS เป็นต้น

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณ SIPA เป็นอย่างมากที่ได้ช่วยสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของบริษัทมาโดยตลอด ซึ่งมี 2 ส่วนด้วยกัน เรื่องแรก คือการจัดทำมาตรฐานในการพัฒนาซอฟแวร์ ได้แก่ มาตรฐาน TQS และ ISO29110 เรื่องที่สอง คือ การให้โอกาสในการเผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มสถาบันการศึกษา

คลิกชมสัมภาษณ์ ประสบการณ์ในการใช้งานและประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อใช้งานระบบตรวจวิเคราะห์ข้อสอบ Binary MCTA ผ่านรายการ "IT Eleven" ช่วง Software Society by SIPA

ลิงค์ชมสัมภาษณ์ หรือ
×

พิธีกร : สวัสดีค่ะ โรสอยู่ที่โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามคำแหง ค่ะ และผู้ที่นั่งอยู่ข้างโรส คือ ผู้จัดการโรงเรียน คุณศิริภพ โสมาภา ค่ะ

พิธีกร : สวัสดีค่ะ

ผู้จัดการโรงเรียน : สวัสดีครับ

พิธีกร : วันนี้ โรสมาเยี่ยมที่โรงเรียน เพราะมีระบบซอฟท์แวร์ที่โรงเรียนใช้อยู่ทุกสาขา คือ ระบบตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ ของบริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด / ทำไม ถึงเลือกใช้ระบบของ บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด คะ

ผู้จัดการโรงเรียน : กลุ่มโรงเรียนโสมาภา มีทั้งหมด 3 สาขาครับ เริ่มใช้ตั้งแต่สาขาแรก จนสาขารามคำแหง เป็นสาขาสุดท้ายครับ จากการเริ่มใช้มา 2-3 ปีการศึกษา พบว่า มีการใช้งานที่ดี ทางเราได้ดูลูกค้าอ้างอิงของทางบริษัท พอมาลองใช้จริง พบว่า ระบบมีเสถียรภาพ ตรวจข้อสอบได้ถูกต้อง

ผู้จัดการโรงเรียน : โรงเรียนเป็นโรงเรียนเด็กชั้นเล็ก มีตั้งแต่ชั้นอนุบาล และ ประถม บางทีเด็กเล็กๆ อย่าง ป1, ป2 การที่นักเรียนจะต้องฝนคำตอบ บางครั้งมีการฝนเกินช่องไป แต่ระบบสามารถช่วยปัญหาตรงนี้ได้ดี

พิธีกร : เป็นอย่างไรบ้างคะ ท่านผู้ชม ระบบซอฟท์แวร์ที่โรสนำมาเสนอให้ชม ในวันนี้/ SIPA ไม่เคยทำให้คุณผิดหวัง และ ไบนารี กราฟิก ก็ไม่ทำให้คุณผิดหวังเช่นกัน

Binary MCTA วิจัยพัฒนาเติบโตต่อเนื่อง เชื่อมั่นและไว้วางใจได้ ในการทำงานของระบบที่เสถียรปลอดภัย เก่งทั้งตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ... ระบบดีๆ พร้อมให้คุณ พิสูจน์ความสามารถ อยากให้เห็นด้วยตาของคุณเอง กับการทำงานที่ชาญฉลาดและแตกต่าง ของ Binary MCTA… ขอขอบพระคุณ ทุกสถาบันที่ไว้วางใจ เลือกใช้ Binary MCTA ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา... เราจะวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีมีไอเดียดีๆ แบบนี้ต่อไป เพื่อคุณ...

Binary MCTA

เป็นระบบตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ สามารถอ่านกระดาษคำตอบด้วยเทคโนโลยี IBP (Image Base Processing) อ่านกระดาษคำตอบ ได้ด้วยความเร็ว 40-140 แผ่นต่อนาที หรือ 2400-8400 แผ่นต่อชั่วโมง มีระบบตรวจกระดาษซ้อน โดยจะแจ้งเตือนผ่านหน้าจอ และหยุดการสแกนทันที

มีระบบประมวลผลการตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ด้วยโปรแกรมตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ MCTA ที่มาพร้อมกัน มีชุดคำสั่งทั้งหมดเป็นแบบสำเร็จรูป ทำงานภายใต้ ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ประมวลผลข้อมูลพร้อมกันได้ บนระบบเครือข่ายโดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน จัดเก็บข้อมูลและประมวลผล ด้วยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล สามารถกำหนดข้อมูล จัดการข้อมูลการสอบ จัดการภาพกระดาษคำตอบ จัดการความปลอดภัย ออกรายงานผลการสอบและวิเคราะห์ข้อสอบได้


เริ่มต้นลดค่าใช้จ่ายเรื่องกระดาษคำตอบ ด้วยกระดาษคำตอบที่ออกแบบ และสั่งพิมพ์เองได้ ในจำนวนมากหรือน้อยตามที่ต้องการ

สะดวก ประหยัด เรื่องกระดาษคำตอบ ที่ออกแบบและสั่งพิมพ์เองได้ในจำนวนน้อยหรือมากตามที่ต้องการ ลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ออกแบบ และเปลี่ยนรูปแบบของกระดาษคำตอบได้ ใช้กระดาษคำตอบผลิตจากกระดาษทั่วไปหนา 80 แกรม ขึ้นไป เป็นกระดาษคำตอบได้ มั่นใจได้ ตรวจข้อสอบได้แน่นอน ใช้งานกันจริงทั่วไทย ทดสอบการใช้งานได้เลย กรณีสอบย่อยใช้น้อยๆ สั่งพิมพ์จากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ได้ ถ้าใช้มาก ใช้ระยะยาว สั่งตรงจากโรงพิมพ์ที่สถาบันเลือกเองได้ ซื้อขายราคาทุน ไม่ต้องซื้อผ่าน


ข้อมูลที่สำคัญเชื่อมโยงถึงกันและแสดงผลให้อัตโนมัติ เพราะรองรับการเตรียมข้อมูล ทำให้ผู้ตรวจวิเคราะห์ข้อสอบ สามารถทำงานได้คล่องตัว

รองรับการเตรียมข้อมูล ทำให้ผู้ตรวจวิเคราะห์ข้อสอบ สามารถทำงานได้คล่องตัว ข้อมูลที่สำคัญเชื่อมต่อถึงกันอัตโนมัติสามารถนำเข้า ข้อมูลเบื้องต้นของสถาบันจาก ไฟล์ .txt หรือ .csv (จาก Excel) เช่น ข้อมูลผู้สอน/ข้อมูลโรงเรียน/คณะ, ข้อมูลรายวิชาและข้อมูลผู้สอบ เป็นต้น โดยสามารถกำหนดรายละเอียดในการตรวจข้อสอบแต่ละครั้งได้ตามต้องการ เช่น ผู้สอน วิชา จำนวนข้อสอบ ผู้สอบ หรือจำนวนชุด เป็นต้น

รูปแบบการเลือกตัวเลือกตอบ กำหนดได้หลากหลาย ทั้ง เลือกตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว หรือ เลือกตอบแบบตัวเลข เช่น ผลลัพธ์ตัวเลขที่ได้จากการคำนวณในวิชาคณิตศาสตร์ หรือ เลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก เป็นต้น

ปกป้องข้อมูลของตัวเลือกตอบของผู้เข้าสอบให้ปลอดภัย ในฐานข้อมูลที่ทำงานบนระบบ Client/Server ป้องกันผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ ไม่ให้เข้าถึงได้โดยไม่ผ่านระบบ และมีระบบสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถเรียกดูหรือตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้


การอ่านกระดาษคำตอบและตรวจข้อสอบ รวดเร็ว สะดวก แจ้งเตือน เมื่อกระดาษซ้อน เก็บภาพกระดาษคำตอบ เห็นอย่างไร เก็บอย่างนั้น มีฐานข้อมูลการสอบและระบบคัดกรองความถูกต้อง

อ่านแบบเฉลยและกระดาษคำตอบแยกจากกัน ยืดหยุ่นในการตรวจคำตอบ โดยสามารถเลือกสแกนเฉลย หรือกระดาษคำตอบก่อนหรือหลังได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแบบเฉลย ก็ไม่ต้องสแกนกระดาษคำตอบใหม่ทั้งชุด ระบบจะประมวลผลการสอบให้ใหม่โดยอัตโนมัติ ทำงานได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

ตรวจข้อสอบ รวดเร็ว สะดวก เก็บภาพกระดาษคำตอบ เห็นอย่างไร เก็บอย่างนั้น อ่านแบบเฉลยและกระดาษคำตอบแยกจากกัน ยืดหยุ่นในการตรวจคำตอบ เมื่อมีการเปลี่ยนแบบเฉลย ก็สแกนเฉพาะแบบเฉลย ไม่ต้อง สแกนกระดาษคำตอบใหม่ทั้งชุด ระบบจะประมวลผลการสอบให้ใหม่โดยอัตโนมัติ ทำงานได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

ค้นหาและแก้ไขข้อมูลนอกรายการต่างๆ ได้ เช่น การระบายเลขประจำตัวผิด หรือกระดาษคำตอบที่ปะปนมาจากกลุ่ม(ห้อง)อื่น ป้องกันการเกิดปัญหาคะแนนของผู้สอบหายไปเนื่องจากการระบายรหัสผิดได้เป็นอย่างดี

ตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษคำตอบผ่านหน้าจอได้ เช่น การระบายเลขประจำตัวซ้ำ การระบายตัวเลือกตอบผิดปกติ และระบบ สามารถแสดงรายการที่ผิดปกติ เพื่อให้แก้ไขได้จากระบบ ทำให้ไม่ต้องสแกนกระดาษคำตอบใหม่

มีฐานข้อมูลการสอบ, ระบบคัดกรองความถูกต้อง และวิเคราะห์ข้อสอบอัตโนมัติ ประมวลผลคะแนนสอบที่ตรวจได้ เป็นรายงานและ กราฟการวิเคราะห์ที่พร้อมใช้งานอัตโนมัติ ช่วยงานวิเคราะห์ได้อย่างดี จะสามารถคัดแยกข้อสอบเป็นรายข้อได้เลย ว่าข้อใดควรใช้ ไม่ควรใช้ เพื่อเก็บเข้าคลังข้อสอบ นอกเหนือจากผลคะแนนสอบ ยังช่วยให้เรื่องวิเคราะห์ข้อสอบเป็นเรื่องง่ายและทำงานได้รวดเร็วขึ้น


รายงานและการวิเคราะห์ข้อสอบแบบอัตโนมัติ รองรับระบบเครือข่าย จะมอบหมายทีมงานตรวจเพียงกลุ่มเดียว หรือ ร่วมด้วยช่วยกันตรวจเป็นเครือข่าย ก็ทำได้เหมือนกัน

รายงานสรุปผลคะแนนและจัดเรียงแยกตามวิชา, ห้อง พร้อมกราฟ Histogram วิเคราะห์ข้อสอบได้ทันทีโดยไม่ต้องโอนข้อมูล รวมถึงผลวิเคราะห์ค่าสถิติ สามารถคำนวณหา ค่าความยาก, อำนาจจำแนก, ค่าตัวลวง, ค่าความเชื่อมั่นได้ ฯลฯ

รายงานผลสอบ แสดงคะแนนตามจุดประสงค์ ที่กำหนดไว้ได้ รายงานวิเคราะห์ผลด้วยกราฟความถี่สะสม (Histogram) และค่าสถิติพื้นฐานประกอบ ได้แก่ ค่าสูงสุด(Maximum), ต่ำสุด(Minimum), ค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) เพื่อความสะดวกของผู้สอน

กราฟคุณภาพข้อสอบระหว่าง ค่าความยาก (p) และอำนาจจำแนกได้(r)

รายงานภาพจำลองตัวเลือกตอบในแต่ละข้อเทียบกับเฉลยได้

รายงานด้านการวิเคราะห์ข้อสอบ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบ, สรุปคุณภาพข้อสอบรายข้อว่าข้อใดเป็นข้อสอบที่ดี ที่ควรปรับปรุง และควรตัดทิ้งได้

รายงานข้อมูลกระดาษคำตอบ เช่น รายการผู้ขาดสอบ รายการการระบายตัวเลือกตอบที่ผิดปกติ รายงานภาพกระดาษคำตอบที่ตรวจแล้ว เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้

รายงานบันทึกการใช้งานระบบของผู้ใช้ เพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้ภายหลัง

สามารถใช้งานได้ทั้งแบบเครื่องเดียว หรือตรวจสอบความถูกต้อง และประมวลผลข้อมูลพร้อมกันได้ บนระบบเครือข่ายโดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน