Binary Graphics

02 736 3421-2 E-mail Us
TH EN

Canon Document Reader สแกนเนอร์ความเร็วสูง


Canon Document Reader หรือเรียกกันย่อๆ ว่า Canon DR คือ สแกนเนอร์ความเร็วสูง (Hi-Speed Scanner) ที่สามารถสแกนเอกสารได้ต่อเนื่อง อย่างอัตโนมัติ สแกนเอกสารจากถาดป้อนที่วางเป็นปึกๆ หลายๆ แผ่น สูงสุดจุถึง 500 แผ่น และสแกนต่อเนื่องด้วยความเร็วสูง ตั้งแต่ 8 แผ่น/นาที สูงสุดถึง 100 แผ่น/นาที ช่วยงานจัดเก็บเอกสารอิเลคทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี Canon DR ทุกรุ่น สแกนได้ทั้งเอกสารสีและ ขาวดำ สแกนได้ทั้งแบบ Simplex (หน้าเดียว) และ Duplex (หน้าหลังพร้อมกัน) และมีฟังก์ชันช่วยในการทำงานที่ชาญฉลาด (ที่แตกต่างกันไปตามรุ่นที่เลือกใช้) เช่น การข้ามหน้าว่าง, การลบรอยเจาะสีดำ, การเพิ่มความคมชัด, การตรวจจับขนาดเอกสาร, การตรวจจับลวดเย็บ, การตรวจกระดาษซ้อน, การลบสีที่ไม่ต้องการ เป็นต้น

หมายเหตุ สแกนเนอร์ความเร็วสูง มีชื่อเรียกภาษาไทย-ภาษาอังกฤษที่ต่างกันหลายชื่อ เช่น เครื่องจัดเก็บเอกสาร, เครื่องอ่านเอกสาร, Document Reader, Document Scanner, Document imaging, Hi-Speed Scanner, High Speed Scanner เป็นต้น

IDES

Canon Document Reader หรือเรียกกันย่อๆ ว่า Canon DR คือ สแกนเนอร์ความเร็วสูง (Hi-Speed Scanner) ที่สามารถสแกนเอกสารได้ต่อเนื่อง อย่างอัตโนมัติ สแกนเอกสารจากถาดป้อนที่วางเป็นปึกๆ หลายๆ แผ่น สูงสุดจุถึง 500 แผ่น และสแกนต่อเนื่องด้วยความเร็วสูง ตั้งแต่ 8 แผ่น/นาที สูงสุดถึง 100 แผ่น/นาที ช่วยงานจัดเก็บเอกสารอิเลคทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี Canon DR ทุกรุ่น สแกนได้ทั้งเอกสารสีและ ขาวดำ สแกนได้ทั้งแบบ Simplex (หน้าเดียว) และ Duplex (หน้าหลังพร้อมกัน) และมีฟังก์ชันช่วยในการทำงานที่ชาญฉลาด (ที่แตกต่างกันไปตามรุ่นที่เลือกใช้) เช่น การข้ามหน้าว่าง, การลบรอยเจาะสีดำ, การเพิ่มความคมชัด, การตรวจจับขนาดเอกสาร, การตรวจจับลวดเย็บ, การตรวจกระดาษซ้อน, การลบสีที่ไม่ต้องการ เป็นต้น

หมายเหตุ สแกนเนอร์ความเร็วสูง มีชื่อเรียกภาษาไทย-ภาษาอังกฤษที่ต่างกันหลายชื่อ เช่น เครื่องจัดเก็บเอกสาร, เครื่องอ่านเอกสาร, Document Reader, Document Scanner, Document imaging, Hi-Speed Scanner, High Speed Scanner เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อทีมงาน 02 736 3421-2 E-mail Us

IDES

เลือก Canon DR ให้ตรงใจ

 • เล็ก กระทัดรัด พกพาสะดวก เชื่อมต่อ สแกนได้ทันที! เลือก P-208II หรือ P-215II
 • เอกสารสแกนส่วนใหญ่เป็น A4 เลือก DR-C225/ DR-C225W, DR-M140, DR-C240, DR-M160II
 • สแกนเอกสารทั้ง A4, A3 เลือก DR-M1060, DR-6030C, DR-G1100, DR-G1130 หรือ DR-X10C
 • ต้องสแกนหนังสือเป็นเล่ม ไม่ตัดสัน หรือเอกสารที่สแกนบางๆ เลือก DR-F120
 • เอกสารเยอะมาก อยากได้สแกนเร็วๆ สแกนได้ครั้งละมากๆ เลือก DR-G1100, DR-G1130 หรือ DR-X10C
 • อุปกรณ์เสริมสำหรับการสแกนแบบ Flatbed เลือก FSU 101 หรือ FSU 201
IDES

เลือก Canon DR ให้ตรงใจ

 • เล็ก กระทัดรัด พกพาสะดวก เชื่อมต่อ สแกนได้ทันที! เลือก P-208II หรือ P-215II
 • เอกสารสแกนส่วนใหญ่เป็น A4 เลือก DR-C225/ DR-C225W, DR-M140, DR-C240, DR-M160II
 • สแกนเอกสารทั้ง A4, A3 เลือก DR-M1060, DR-6030C, DR-G1100, DR-G1130 หรือ DR-X10C
 • ต้องสแกนหนังสือเป็นเล่ม ไม่ตัดสัน หรือเอกสารที่สแกนบางๆ เลือก DR-F120
 • เอกสารเยอะมาก อยากได้สแกนเร็วๆ สแกนได้ครั้งละมากๆ เลือก DR-G1100, DR-G1130 หรือ DR-X10C
 • อุปกรณ์เสริมสำหรับการสแกนแบบ Flatbed เลือก FSU 101 หรือ FSU 201

The best Hi-Speed Scanner for You!


 • Canon P-208II
 • เอกสารใหญ่สุด A4
 • สแกน 8 แผ่น/นาที
 • ความละเอียดสูงสุด 600x600 dpi
 • เล็กกระทัดรัด พกพาสะดวก
 • Canon P-215II
 • เอกสารใหญ่สุด A4
 • สแกน 15 แผ่น/นาที
 • ความละเอียดสูงสุด 600x600 dpi
 • เล็กกระทัดรัด พกพาสะดวก
 • Canon DR-F120 New!
 • เอกสารใหญ่สุด A4
 • สแกน 20 แผ่น/นาที
 • ความละเอียดสูงสุด 600x600 dpi
 • สแกนได้ทั้ง AutoFeed หรือ Flatbed
 • Canon DR-C225/C225W New!
 • เอกสารใหญ่สุด A4
 • สแกน 25 แผ่น/นาที
 • ความละเอียดสูงสุด 600x600 dpi
 • ถาดป้อนใส่ได้ 30 แผ่น
 • Canon DR-M140
 • เอกสารใหญ่สุด A4
 • สแกน 40 แผ่น/นาที
 • ความละเอียดสูงสุด 600x600 dpi
 • ถาดป้อนใส่ได้ 50 แผ่น
 • Canon DR-C240 New!
 • เอกสารใหญ่สุด A4
 • สแกน 45 แผ่น/นาที
 • ความละเอียดสูงสุด 600x600 dpi
 • ถาดป้อนใส่ได้ 60 แผ่น
 • Canon DR-M160II New!
 • เอกสารใหญ่สุด A4
 • สแกน 60 แผ่น/นาที
 • ความละเอียดสูงสุด 600x600 dpi
 • ถาดป้อนใส่ได้ 60 แผ่น
 • Canon DR-M1060 New!
 • เอกสารใหญ่สุด A3
 • สแกน 60 แผ่น/นาที
 • ความละเอียดสูงสุด 600x600 dpi
 • ถาดป้อนใส่ได้ 60 แผ่น
 • Canon DR-6030C
 • เอกสารใหญ่สุด A3
 • สแกน 60 แผ่น/นาที
 • ความละเอียดสูงสุด 600x600 dpi
 • ถาดป้อนใส่ได้ 100 แผ่น
 • Canon DR-G1100
 • เอกสารใหญ่สุด A3
 • สแกน 75 แผ่น/นาที
 • ความละเอียดสูงสุด 600x600 dpi
 • ถาดป้อนใส่ได้ 500 แผ่น
 • Canon DR-G1130
 • เอกสารใหญ่สุด A3
 • สแกน 100 แผ่น/นาที
 • ความละเอียดสูงสุด 600x600 dpi
 • ถาดป้อนใส่ได้ 500 แผ่น
 • Canon DR-X10C
 • เอกสารใหญ่สุด A3, สแกน 100 แผ่น/นาที
 • ถาดป้อน 500 แผ่น, ละเอียด 600x600 dpi
 • กำจัดฝุ่นด้วยระบบหมุน 3 ชั้น
 • เซนเซอร์อัลตร้าโซนิค 3 จุด
 • Flatbed Scanner Unit 101
 • สามารถเชื่อมต่อกับ Canon DR 2010C, 2510C, 3010C, 4010C, 6010C, 6030C, 7550C, 9050, G1100 และ G1130
 • ฝาปิดพับได้ - Foldable Cover, เอกสารใหญ่สุด Legal ความละเอียดสูงสุด 1200 dpi
 • Flatbed Scanner Unit 201 New!
 • สามารถเชื่อมต่อกับ Canon DR M160, 6030C, 7550C, 9050C, G1100, G1130 และ X10C
 • เอกสารใหญ่สุด A3
 • ความละเอียดสูงสุด 600 dpi