Binary Graphics

02 736 3421-2, 02 028 9438
E-mail Us
TH EN

Binary PPIS ระบบจัดเก็บเอกสารภาพส่วนบุคคล


PPIS

Binary PPIS - Binary Personal Profile Imaging System

เป็น "โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร" ที่วิจัยพัฒนาเพื่อช่วยงานจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบุคคลโดยเฉพาะ บุคคลหนึ่งคน เช่น นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานบริษัท พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานโรงงาน ตัวแทนขาย ตัวแทนประกัน ฯลฯ มีเอกสารที่เกี่ยวข้องหลากหลายและมากมาย

ยิ่งเก็บ ยิ่งมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ค้นหายาก ต้องใช้เวลาในการค้นหานาน เอกสารสูญหาย ถูกทำลาย ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย

หากเราสามารถจัดเก็บเอกสารที่มีมากมายของแต่ละคน ให้เป็นระบบ เป็นหมวดเป็นหมู่ ค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว เพียงใส่รหัสประจำตัวประชาชน ก็สามารถสืบค้น เข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของคนๆ นั้นได้ทันที

หรือเลือกที่จะกำหนดรหัสอื่นๆ ที่เป็นคีย์หลักช่วยในการค้นหาได้ตามต้องการ สามารถกำหนดและปรับปรุง หมวดหมู่และประเภทของเอกสาร ตามที่หน่วยงานต้องการได้ จัดเก็บเอกสารอัตโนมัติในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ เก็บไว้ในฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง

นอกเหนือจากการจัดเก็บเอกสารของบุคคล ยังสามารถนำไปประยุกต์ ใช้จัดเก็บเอกสารอื่นๆ ประเภทที่มีการกำหนดคำค้นที่แน่นอน และมีคีย์หลักในการเข้าถึงเอกสารได้เพิ่มเติมอีกด้วย

จุดเด่นของโปรแกรม คือ

ง่ายในการบริหารจัดการ การใช้งานและบำรุงรักษา ไม่ซับซ้อนและการเข้าถึงชนิดเอกสารที่ต้องการทำได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถเพิ่มได้โดยไม่จำกัด มีวิธีในการนำเอกสาร หรือไฟล์เอกสารเข้าจัดเก็บได้หลากหลายวิธี เช่น การนำเข้าเอกสารชนิดไฟล์ TIFF, การอ่าน Barcode บนภาพเอกสาร หรือจาก Function Sheet เป็นต้น

การประยุกต์ใช้งาน ในการจัดเก็บเอกสาร สำหรับหน่วยงานต่างๆ

การประยุกต์ใช้งานในสถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย

การประยุกต์ใช้งานในกลุ่มธุรกิจประกันภัย เช่น

การประยุกต์ใช้งานในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อ เช่น

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อทีมงาน 02 736 3421-2 E-mail Us

PPIS

Binary PPIS สามารถกำหนดและปรับปรุง หมวดหมู่และประเภทของเอกสาร ตามที่หน่วยงานต้องการได้ ไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการเข้าถึงชนิดเอกสารที่ต้องการ และสามารถเพิ่มได้โดยไม่จำกัด

Binary PPIS การนำภาพเอกสารเข้าจัดเก็บทำได้หลากหลายวิธี เช่น การนำเข้าเอกสารชนิดไฟล์ TIFF, การอ่าน Barcode บนภาพเอกสารหรือจาก Function Sheet

สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนเนอร์ทั่วไปและเครื่องสแกนเอกสารแบบดึงกระดาษอัตโนมัติ (Auto Feed) และสามารถสแกนเอกสารต่อเนื่องได้ตามความจุของถาดวางกระดาษ โดยรองรับเครื่องสแกนเนอร์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ไดรเวอร์แบบ TWAIN

PPIS

Binary PPIS สามารถกำหนดและปรับปรุง หมวดหมู่และประเภทของเอกสาร ตามที่หน่วยงานต้องการได้ ไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการเข้าถึงชนิดเอกสารที่ต้องการ และสามารถเพิ่มได้โดยไม่จำกัด

Binary PPIS การนำภาพเอกสารเข้าจัดเก็บทำได้หลากหลายวิธี เช่น การนำเข้าเอกสารชนิดไฟล์ TIFF, การอ่าน Barcode บนภาพเอกสารหรือจาก Function Sheet

สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนเนอร์ทั่วไปและเครื่องสแกนเอกสารแบบดึงกระดาษอัตโนมัติ (Auto Feed) และสามารถสแกนเอกสารต่อเนื่องได้ตามความจุของถาดวางกระดาษ โดยรองรับเครื่องสแกนเนอร์ที่ใช้ซอฟท์แวร์ไดรเวอร์แบบ TWAIN


PPIS

Binary PPIS

  • สามารถเรียกดูภาพเอกสารโดยแสดงรูปขนาดย่อ (Thumbnail View) และแบบแสดงรายละเอียด (Details View) ได้
  • สามารถย่อ/ขยาย ปรับหมุนภาพเอกสารที่สแกนแล้วให้อยู่ในแนวที่ต้องการได้
  • สามารถปรับคุณภาพการแสดงผลภาพเอกสารได้ 3 แบบดังนี้ Brightness, Contrast และ Negative
PPIS

Binary PPIS


PPIS

Binary PPIS

  • มีความปลอดภัยสูง
  • เอกสารภาพและดัชนี จัดเก็บภายใต้ระบบฐานข้อมูล
  • บันทึกประวัติในการใช้งาน ฐานข้อมูลเพื่อป้องกัน การเข้าถึงโดยไม่ผ่านระบบ
  • กำหนดสิทธิ์ในการใช้งาน และการเข้าถึงเอกสารแต่ละชนิด
PPIS

Binary PPIS