Binary Graphics

Canon DR-M1060


FEATURES

Canon DR-M1060 เครื่องสแกนเนอร์ขนาดกะทัดรัด พร้อมรองรับการสแกนเอกสารขนาด A3

ด้วยประสิทธิภาพการสแกนเอกสารที่รวดเร็วและการป้อนเอกสารได้อย่างแม่นยำ ทำให้คุณมั่นใจในการใช้งานได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการสแกนเอกสารขนาด A4 ที่รวดเร็ว ไปจนถึงการสแกนเอกสารที่มีขนาดใหญ่ถึง A3

drm1060

ฟังก์ชั่นการทำงานที่ครบครัน และใช้งานได้สะดวกสบาย

Canon DR-M1060 มาพร้อมฟังก์ชั่นต่างๆ ที่ให้คุณสามารถสแกนเอกสารและประมวลผลภาพให้เหมาะสมกับเอกสารประเภทต่างๆ เพื่อช่วยให้สามารถอ่านตัวอักษรได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและลดขั้นตอนการประมวลผลซ้ำที่ยุ่งยาก เครื่องติดตั้งมาพร้อมฟังก์ชั่นการตรวจจับความผิดพลาด ที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม หลังจากเกิดเหตุผิดพลาด ตัวเครื่องจะสามารถกลับสู่สภาวะการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ฟังก์ชั่นการตรวจจับการป้อนเอกสารที่ผิดปกติ ช่วยป้องกันความเสียหายต่อเอกสารได้ คุณสมบัติเหล่านี้ ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน และพัฒนาศักยภาพในการสแกน น่าเชื่อถือ เป็นระบบ เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ สอดคล้องตามรูปแบบการจัดการเอกสารในระบบดิจิตอลในยุคปัจจุบัน

drm1060

ฟังก์ชั่นการทำงานที่ครบครัน และใช้งานได้สะดวกสบาย

Canon DR-M1060 มาพร้อมฟังก์ชั่นต่างๆ ที่ให้คุณสามารถสแกนเอกสารและประมวลผลภาพให้เหมาะสมกับเอกสารประเภทต่างๆ เพื่อช่วยให้สามารถอ่านตัวอักษรได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและลดขั้นตอนการประมวลผลซ้ำที่ยุ่งยาก เครื่องติดตั้งมาพร้อมฟังก์ชั่นการตรวจจับความผิดพลาด ที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม หลังจากเกิดเหตุผิดพลาด ตัวเครื่องจะสามารถกลับสู่สภาวะการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ฟังก์ชั่นการตรวจจับการป้อนเอกสารที่ผิดปกติ ช่วยป้องกันความเสียหายต่อเอกสารได้ คุณสมบัติเหล่านี้ ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน และพัฒนาศักยภาพในการสแกน น่าเชื่อถือ เป็นระบบ เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ สอดคล้องตามรูปแบบการจัดการเอกสารในระบบดิจิตอลในยุคปัจจุบัน


drm1060

ขนาดเล็กกะทัดรัด ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน

ทางเดินเอกสารแบบโค้ง/ตรง (U-Turn/Straight Path)

ป้อนเอกสารเข้าและออก โดยเลือกใช้เพียงพื้นที่ด้านบนของเครื่องสแกนเนอร์ ด้วยเส้นทางเอกสาร U-turn path, หรือ เลือกใช้ straight path เพื่อสแกนการ์ด, เอกสารที่มีความหนา และเอกสารอื่นๆ ที่ไม่รองรับการโค้งงอ สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางสแกนเอกสารได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ขนาดกะทัดรัด ใช้งานได้ง่าย

ด้วยขนาดกะทัดรัดของตัวเครื่อง ทำให้ประหยัดพื้นที่ทำงาน สามารถทำงานได้บนเคาน์เตอร์ หรือพื้นที่แคบ การสแกนเข้าและออก โดยใช้เพียงพื้นที่ด้านบนของตัวเครื่อง ช่วยให้สแกนงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

drm1060

ขนาดเล็กกะทัดรัด ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน

ทางเดินเอกสารแบบโค้ง/ตรง (U-Turn/Straight Path)

ป้อนเอกสารเข้าและออก โดยเลือกใช้เพียงพื้นที่ด้านบนของเครื่องสแกนเนอร์ ด้วยเส้นทางเอกสาร U-turn path, หรือ เลือกใช้ straight path เพื่อสแกนการ์ด, เอกสารที่มีความหนา และเอกสารอื่นๆ ที่ไม่รองรับการโค้งงอ สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางสแกนเอกสารได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ขนาดกะทัดรัด ใช้งานได้ง่าย

ด้วยขนาดกะทัดรัดของตัวเครื่อง ทำให้ประหยัดพื้นที่ทำงาน สามารถทำงานได้บนเคาน์เตอร์ หรือพื้นที่แคบ การสแกนเข้าและออก โดยใช้เพียงพื้นที่ด้านบนของตัวเครื่อง ช่วยให้สแกนงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว


สแกนเอกสารความเร็วสูง คุณภาพเยี่ยม

 • สแกนด้วยความเร็วสูง

  Canon DR-M1060 สแกนเอกสารขนาด A4 ได้เร็วถึง 60 แผ่นต่อนาที แบบด้านเดียว และ 120 หน้าต่อนาที แบบสองด้าน // สแกนเอกสารขนาด A3 ได้เร็วถึง 30 แผ่นต่อนาที แบบด้านเดียว และ 60 หน้าต่อนาที แบบสองด้าน การสแกนสีมีความเร็วเท่ากับการสแกนเอกสารขาวดำ และสามารถสแกนเอกสารสองด้านในครั้งเดียวได้

 • การป้อนเอกสารได้อย่างน่าเชื่อถือ

  Canon DR-M1060 คือสแกนเนอร์รุ่นแรกใน DR-Series ที่ได้ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับความเร็ว ในการป้อนเอกสารและเอกสารเอียงไว้กับลูกยาง เซนเซอร์นี้ช่วยในการตรวจจับความเร็ว และองศาความเอียงในระหว่างที่เอกสารถูกป้อนเข้าไป ที่เครื่องเพื่อสแกน เมื่อพบปัญหาในการป้อนเอกสาร เครื่องจะหยุดการป้อนเอกสารทันที ช่วยป้องการความเสียหายต่อเอกสาร ที่สแกนได้เป็นอย่างดี

การสแกนบัตร

สามารถสแกนบัตรพลาสติก และบัตรพลาสติกแบบมีอักษรนูน* เช่น บัตรเครดิต หรือสแกนเอกสารหลายประเภทพร้อมกัน เช่นบัตรและเอกสารทั่วไป

การประมวลผลภาพสแกน

 • การปรับเอกสารที่เอียง (Deskew) สามารถปรับเอกสารที่เอียง ซึ่งเกิดจากการวางเอกสารไม่ตรงแนว ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาสแกนซ้ำ
 • การสแกนข้ามหน้าว่าง (Skip blank page) สามารถสแกนข้ามหน้าว่างอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาลบหน้าว่าง และช่วยลดการจัดเก็บเอกสารว่างที่ไม่มีประโยชน์ลงได้
 • การปรับปรุงคุณภาพในการมองเห็นตัวอักษร (Text Enhancement) สามารถใช้ Advanced Text Enhancement จัดการอ่านตัวอักษรที่มีสีอ่อน ซีดจาง ซึ่งเขียนโดยดินสอหรือเป็นจุดจากสี halftone หรือตัวอักษรที่มีพื้นหลัง หรือพื้นที่มีลวดลาย ทำให้สามารถเห็นและอ่านตัวอักษรได้อย่างชัดเจน
 • การจำแนกทิศทางของข้อความ Text orientation detection สามารถตรวจจับทิศทางของข้อความในเอกสาร ช่วยหมุนภาพเอกสารที่สแกนให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องได้ ทำให้ประหยัดเวลาในการจัดเรียงทั้งก่อนหรือหลังสแกนได้เป็นอย่างดี
 • นอกจากนั้นยังสามารถตรวจจับขนาดเอกสารให้อัตโนมัติ (Automatic page size detection) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสแกนเอกสารหลายขนาดพร้อมๆ กัน, สามารถลบเส้นที่มีสีแดง หรือ ฟ้า หรือเขียวในเอกสาร (Dropout Color) เช่น แบบฟอร์ม หรือใบเสร็จ ซึ่งไม่จำเป็นออกไปได้อย่างอัตโนมัติ ช่วยให้เรื่อง OCR เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้น

การดูแลรักษาง่ายดาย

การทำงานส่วนใหญ่ เกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าของตัวเครื่อง คุณสามารถเปิดช่องป้อนกระดาษด้านหน้า ของตัวเครื่อง เพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วน และนำกระดาษออกจากตัวเครื่องได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ สามารถเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ลูกยางป้อนกระดาษด้วยความรวดเร็วและง่ายดาย

ซอฟท์แวร์ที่จัดให้

 • CaptureOnTouch

  ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน สามารถกำหนดรูปแบบการสแกน (Job) ที่ใช้งานเป็นประจำได้ถึง 9 รูปแบบ (เลือก Job ได้จากเครื่องโดยตรง) LED จะแสดงหมายเลข Job ที่คุณเลือกใช้งาน (1-9) ปุ่ม Job Select ใช้สำหรับเลือกงานที่ต้องการ คุณจึงสามารถสแกนเอกสาร ด้วยรูปแบบที่ต้องการ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว

 • CapturePerfect

  เพื่อการใช้งานที่ง่ายเพียงปลายนิ้ว คุณสามารถเลือกรูปแบบผลลัพธ์ภาพสแกน ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกไฟล์หรือส่งไฟล์ เช่น PDF, Scan to Mail, Scan to Presentation และอื่นๆ อีกมากมาย