Binary Graphics

Canon DR-G2090


FEATURES

Canon DR-G2090
คุณภาพและประสิทธิภาพที่โดดเด่น

สามารถซื้อสแกนเนอร์ส่วนเสริมสำหรับเชื่อมต่อเพื่อสแกนแบบ Flatbed ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิก Flatbed Scanner Unit 102 หรือ Flatbed Scanner Unit 201 ได้ค่ะ

เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูงที่รองรับเอกสารขนาด A3 ซึ่งสามารถสแกนเอกสารจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว และมีความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยม สร้างประสิทธิภาพการทำงานด้วยจอ LCD ขนาดใหญ่ เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านข้อมูล พร้อมกับปุ่มควบคุมที่ง่ายต่อการใช้งาน ช่วยให้คุณสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจได้มากขึ้น

drG2140

เครื่องสแกนเนอร์ที่ตอบโจทย์เรื่องประสิทธิภาพ และพัฒนา

การสแกนเอกสารด้วยความเร็วสูง เป็นจริงได้ด้วยความสามารถในการป้อนเอกสาร อย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ ที่ตอบสนองต่อความต้องการสแกนเอกสารที่หลากหลาย

คุณสมบัติการใช้งานที่ง่ายดาย และมีความคล่องตัวสูง ทำให้รองรับการทำงานที่หลากหลาย

หน้าจอ LCD แบบ 5 บรรทัด และการวางปุ่มกดที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ ที่แสดงข้อมูลได้ถึง 5 บรรทัด และปุ่มควบคุมที่ตัวเครื่อง ให้คุณสามารถเริ่ม และหยุดสแกนเอกสาร, ตรวจสอบข้อความบนหน้าจอ และควบคุมการทำงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

drG2140

เครื่องสแกนเนอร์ที่ตอบโจทย์เรื่องประสิทธิภาพ และพัฒนา

การสแกนเอกสารด้วยความเร็วสูง เป็นจริงได้ด้วยความสามารถในการป้อนเอกสาร อย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ ที่ตอบสนองต่อความต้องการสแกนเอกสารที่หลากหลาย

คุณสมบัติการใช้งานที่ง่ายดาย และมีความคล่องตัวสูง ทำให้รองรับการทำงานที่หลากหลาย

หน้าจอ LCD แบบ 5 บรรทัด และการวางปุ่มกดที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ ที่แสดงข้อมูลได้ถึง 5 บรรทัด และปุ่มควบคุมที่ตัวเครื่อง ให้คุณสามารถเริ่ม และหยุดสแกนเอกสาร, ตรวจสอบข้อความบนหน้าจอ และควบคุมการทำงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม


drG2140

การใช้งานได้อย่างคล่องตัว ด้วยการออกแบบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้

หน้าจอหลักมีรูปแบบการจัดวางแบบแผงควบคุมที่มีไอคอนการสั่งงานขนาดใหญ่ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน รายการต่างๆ ที่อยู่บนหน้าจอการตั้งค่า จะถูกลดสัดส่วนลง เพื่อให้ดูเรียบง่ายมากยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการสแกนให้เลือกใช้ 2 วิธี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน ได้แก่ การสแกนแบบ Ad hoc (เฉพาะเจาะจง) และการสแกนเอกสารทั่วไปในแต่ละวัน นอกเหนือจาก "การสแกนเอกสารแบบมาตรฐาน" ซึ่งคุณสามารถปรับตั้งโหมดสแกน และโหมดการส่งออกการสแกนแบบแยกกัน ยังมีฟังก์ชั่น "ทางลัดการสแกน" (Scanning Shortcut) ที่มีโหมดการสแกนแบบที่ผู้ใช้ได้กำหนดรูปแบบ และวิธีการส่งออก การสแกนไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถทำการสแกนได้ในคลิกเดียว นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขเอกสารที่สแกน ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการสแกนเอกสารซ้ำ หากพบว่าเอกสารที่สแกนนั้นมีลักษณะแตกต่างไปจากภาพของเอกสารที่คุณต้องการจัดเก็บไว้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสแกนเอกสารแล้วส่งออกการสแกนได้ 3 ช่องทางพร้อมๆ กัน

แผงควบคุมที่มาพร้อมกับปุ่ม Job

คุณสามารถเริ่มและหยุดสแกนเอกสาร, ตรวจสอบข้อความบนหน้าจอ และเลือกตัวเลือกต่างๆ โดยใช้แผงควบคุมของเครื่องสแกนเนอร์ ซึ่งมีรูปทรงของปุ่มกดที่ออกแบบมาให้สอดรับกับสรีระของผู้ใช้ จึงสามารถควบคุมการสั่งงานได้อย่างง่ายดาย ปุ่ม Job ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกงานสแกนเอกสารที่ตั้งค่าการสแกนไว้ล่วงหน้าได้สูงสุด 99 งาน

drG2140

การใช้งานได้อย่างคล่องตัว ด้วยการออกแบบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้

หน้าจอหลักมีรูปแบบการจัดวางแบบแผงควบคุมที่มีไอคอนการสั่งงานขนาดใหญ่ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน รายการต่างๆ ที่อยู่บนหน้าจอการตั้งค่า จะถูกลดสัดส่วนลง เพื่อให้ดูเรียบง่ายมากยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการสแกนให้เลือกใช้ 2 วิธี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน ได้แก่ การสแกนแบบ Ad hoc (เฉพาะเจาะจง) และการสแกนเอกสารทั่วไปในแต่ละวัน นอกเหนือจาก "การสแกนเอกสารแบบมาตรฐาน" ซึ่งคุณสามารถปรับตั้งโหมดสแกน และโหมดการส่งออกการสแกนแบบแยกกัน ยังมีฟังก์ชั่น "ทางลัดการสแกน" (Scanning Shortcut) ที่มีโหมดการสแกนแบบที่ผู้ใช้ได้กำหนดรูปแบบ และวิธีการส่งออก การสแกนไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถทำการสแกนได้ในคลิกเดียว นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขเอกสารที่สแกน ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการสแกนเอกสารซ้ำ หากพบว่าเอกสารที่สแกนนั้นมีลักษณะแตกต่างไปจากภาพของเอกสารที่คุณต้องการจัดเก็บไว้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสแกนเอกสารแล้วส่งออกการสแกนได้ 3 ช่องทางพร้อมๆ กัน

แผงควบคุมที่มาพร้อมกับปุ่ม Job

คุณสามารถเริ่มและหยุดสแกนเอกสาร, ตรวจสอบข้อความบนหน้าจอ และเลือกตัวเลือกต่างๆ โดยใช้แผงควบคุมของเครื่องสแกนเนอร์ ซึ่งมีรูปทรงของปุ่มกดที่ออกแบบมาให้สอดรับกับสรีระของผู้ใช้ จึงสามารถควบคุมการสั่งงานได้อย่างง่ายดาย ปุ่ม Job ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกงานสแกนเอกสารที่ตั้งค่าการสแกนไว้ล่วงหน้าได้สูงสุด 99 งาน


การแยกชุดเอกสารแต่ละประเภทแบบอัตโนมัติ

เครื่องสแกนเนอร์สามารถแยกเอกสารได้หลายประเภทแบบอัตโนมัติโดยใช้ฟังก์ชั่นการแยกชุดเอกสาร เมื่อมีการสแกนเอกสารหลายประเภทพร้อมกัน เครื่องสแกนเนอร์สามารถจำแนกชุดเอกสารได้โดยอัตโนมัติ เมื่อสแกนพบ Patchcode, แผ่นกระดาษเปล่า หรือ Barcode separator ที่ได้ถูกกำหนดไว้ใน CaptureOnTouch

บันทึกเอกสารที่สแกนแต่ละชุด ไปยังตำแหน่งที่แตกต่างกัน

บันทึกเอกสารที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยใช้ฟังก์ชั่นการแยกชุดเอกสารไปยังโฟลเดอร์ต่างๆ ตามประเภทของเอกสาร เมื่อมีการกำหนดเงื่อนไขของการบันทึก และสร้างโฟลเดอร์ปลายทางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เอกสารประเภทเดียวกัน จะถูกบันทึกไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมเมื่อทำการสแกนในครั้งต่อๆ ไป

การตั้งชื่อไฟล์อัตโนมัติตามเนื้อหาบนเอกสาร

คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นการตั้งชื่เพื่อตั้งชื่อไฟล์เอกสารที่สแกนแบบอัตโนมัติตามเนื้อหาของเอกสารนั้นๆ ด้วยการเลือกรายการข้อมูลที่ต้องการให้ปรากฏอยู่ในชื่อไฟล์ อาทิ ชื่อเอกสาร, รหัสเอกสาร, วันที่ และชุดตัวอักษรที่กำหนดเอง นอกจากนี้ ยังสามารถเรียงลำดับการแสดงรายการข้อมูลเหล่านี้ในชื่อไฟล์ด้อีกด้วย

การรองรับหลากหลายรูปแบบไฟล์ และไฟล์ PDF

การรองรับไฟล์ 6 รูปแบบ ประกอบด้วยไฟล์ PDF, JPEG, TIFF, BMP, PNG และ PowerPoint อีกทั้งยังสามารถกำหนดระดับการบีบอัดสำหนับไฟล์ JPEG และ TIFF และยังสามารถกำหนดให้ไฟล์ PDF และ TIFF มีหลายหน้า หรือมีหน้าเดียวในหนึ่งไฟล์ คุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อความลงในไฟล์ PowerPoint โดยยังคงเก็บรูปภาพ และพื้นหลังไว้ตามเดิม

ตัวเลือกสำหรับการสร้างไฟล์ PDF ที่มีความหลากหลาย

สามารถเลือกใช้การตั้งค่าตัวเลือกต่างๆ เพื่อสร้างไฟล์ PDF ที่เหมาะกับความต้องการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ High-compression PDF ซึ่งใช้เทคโนโลยีการบีบอัดสูงจากแคนนอนเพื่อลดขนาดของข้อมูล และไฟล์ Searchable PDF ที่ช่วยเพิ่มข้อมูลที่เป็นข้อความลงในไฟล์ โดยใช้การประมวลผลของ OCR ทำให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือ ไฟล์ PDF/A ที่เป็นรูปแบบไฟล์ตามมาตรฐาน ISO สำหรับการจัดเก็บข้อมูลระยะยาว และสุดท้าย การตั้งค่าความปลอดภัยของไฟล์ PDF ที่สามารถป้องกันเอกสารโดยใช้รหัสผ่าน และข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ของผู้ใช้งาน

มีความสามารถในการประมวลผลขั้นสูง ฟังก์ชั่นการทำงานผ่านเน็ตเวิร์คที่สะดวกสบายและความทนทานสูง

  • การสแกนผ่านเน็ตเวิร์คโดยใช้การเชื่อมต่อสาย LAN สามารถใช้งานเครื่องสแกนเนอร์เครื่องเดียวกันผ่านระบบเน็ตเวิร์คเพื่อสแกนเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อจากแผงควบคุมของเครื่องสแกนเนอร์ และเริ่มสแกนเอกสาร นอกจากนี้ ยังสามารถสแกนเอกสารจากาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใดก้ได้ที่แชร์ผ่านเนตเวิร์ค สามารถบันทึกข้อมูลเอกสารที่สแกนไปยังตำแหน่งการจัดเก็บที่กำหนดไว้, แนบข้อมูลเอกสารที่สแกนไปพร้อมกับการส่งอีเมล์ และสแกนเอกสารให้อยุ่ในรูปแบบไฟล์ต่างๆ ตามการตั้งค่าการสแกนที่กำหนดไว้บนเครื่องคอมพิวเตอ์แต่ละเครื่อง
  • มาพร้อมเซนเซอร์ CIS รุ่นใหม่ และ DR Processor ความสามารถในการสแกนเอกสารด้วยความเร็วสูง เป็นผลมาจากการใช้เซนเซอร์ CIS รุ่นใหม่ ซึ่งสแกนได้ที่ความเร็วสูงสุด 90 แผ่นต่อนาที และ DR Processor จะรักษาคุณภาพขั้นสูงของภาพที่สแกน
  • การตรวจจับลวดเย็บกระดาษ ความสามารถนี้จะหยุดสแกนเอกสารโดยอัตโนมัติ หากพบว่าเอกสารที่สแกนยังมีลวดเย็บกระดาษติดอยู่ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการสแกน ทำให้คุณภาพของเอกสารลดลง และทำความเสียหายให้กับเครื่อง
  • การป้อนเอกสารที่น่าเชื่อถือ โดยใช้ช่องป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ในตัว กลไลการป้อนเอกสารที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่จากแคนนอน มีการใช้ลูกยางดึงเอกสารที่สามารถแยกแผ่นเอกสารได้อย่างแม่นยำ ช่องป้อนเอกสารมีความจุสูง ทำให้สามารถสแกนเอกสารครั้งละหลายๆ หน้า ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
  • การตรวจจับการป้อนเอกสารซ้อนแผ่นด้วยคลื่น Ultrasonic Ultrasonic sensors ทำหน้าที่ตรวจจับช่องว่างระหว่างหน้าที่เหลื่อมซ้อนกัน และป้องกันการป้อนเอกสารพร้อมกันหลายแผ่น ช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าเอกสารทุกหน้าจะถูกสแกน
  • การป้อนเอกสารที่มีขนาดแตกต่างกัน มีกลไลการป้อนเอกสารที่ลื่นไหล ไร้ปัญหากระดาษติด รองรับสำหรับการป้อนเอกสารหลายๆ ชดในคราวเดียวกัน รวมถึงเอกสารที่มีขนาดไม่ตรงตามมาตรฐาน ตั้งแต่ขนาดนามบัตร ไปจนถึงขนาด A3 ระบบ Active Torque Control ช่วยปรับแรงกดของลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับเอกสาร แม้แต่เอกสารที่ยากต่อการป้อนเข้าเครื่อง เช่น เอกสารที่เป็นกระดาษบางหรือหนามากเป็นพิเศษ โหมดการแยกหน้าเอกสารมีทั้งหมด 3 โหมดให้เลือกใช้ เพื่อให้สามารถสแกนเอกสารที่เป็นกระดาษบาง หรือกระดาษเคลือบซึ่งเคยเป็นเรื่องยากสำหรับการป้อนเข้าเครื่อง